REGULAMIN RANCZA RYKOWISKO

1.Gość zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego w domku i do użytkowania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Formalności związane z meldunkiem i opłatą za pobyt dokonuje się w dniu przyjazdu. W czasie meldunku należy okazać dokument tożsamości.

3. Doba noclegowa trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do 10:00 w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość innych godzin przyjazdu lub wyjazdu po wcześniejszym uzgodnieniu.

4. Goście otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy, które zobowiązani są zwrócić w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia należnej opłaty w wysokości 200 zł (wymiana zamków).

5. W trakcie pobytu Goście samodzielnie utrzymują porządek w zajmowanym domku.

6. Cisza nocna obowiązuje na terenie Rancza Rykowisko od godziny 21:00 do 7:00. W tych godzinach Goście zobowiązani są do zachowania ciszy oraz unikania hałasu, który mógłby zakłócić spokój i wypoczynek innych osób przebywających na terenie Rancza.

7. Gość ponosi odpowiedzialność, w tym materialną, za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych spowodowane jego działaniem lub działaniem osób za które odpowiada (np. dzieci). Szkody powinny być zgłaszane gospodarzowi. Zastrzegamy sobie prawo dochodzenia zadośćuczynienia za wyrządzone szkody po zakończeniu pobytu na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

8. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości. Przy wychodzeniu z domku prosimy obowiązkowo zamykać drzwi na klucz.

9. Za pobyt dzieci i osób niepełnoletnich całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.

10. W obydwu domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu z uwagi na bezpieczeństwo.

11. Zezwalamy na pobyt w naszym domku zwierząt domowych. Właściciele zobowiązani są do sprzątania nieczystości po swoim czworonogu, jak również odpowiadają za bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Rancza Rykowisko oraz możliwe zniszczenia spowodowane przez swojego pupila.

12. Korzystanie z jacuzzi jest dodatkowo płatne w kwocie 150 zł za dobę. W tej kwocie zawarte jest: napełnienie wodą, pierwsze rozpalenie pieca (paczka peletu drzewnego "RUF" 10 kg) oraz dodatkowe 2 paczki kostek peletu drzewnego "RUF" 20 kg do samodzielnego utrzymywania temperatury. Goście mają możliwość samodzielnego uruchamiania jacuzzi po uprzednim instruktażu przeprowadzonym przez właściciela. Palenie innymi materiałami niż kostki peletu jest zabronione. Dodatkowe paczki peletu można przywieźć ze sobą lub zakupić u właścicieli w cenie 25 zł za paczkę 10 kg. Szczegółowy regulamin korzystania z jacuzzi jest dostępny w altanie.

13. W trosce o komfort i spokój wszystkich Gości Rancza Rykowisko, zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia. W przypadku wspólnego korzystania z obiektów i wyposażenia, takich jak jacuzzi czy łódka, Goście powinni ustalać z innymi osobami przebywającymi na terenie Rancza dogodne dni/godziny korzystania z tych udogodnień, aby uniknąć konfliktów i wzajemnych niedogodności. Przykładowo, jeśli Goście z jednego domku chcą korzystać z jacuzzi, a Goście z drugiego domku także, warto ustalić harmonogram korzystania, aby każdy mógł cieszyć się z tej atrakcji. Podobnie, jeśli ktoś chce popływać łódką, a inni łowić ryby, warto ustalić czas i miejsce, aby nie zakłócać sobie nawzajem spokoju i wypoczynku. W przypadku trudności z osiągnięciem porozumienia, zalecamy skonsultowanie się z gospodarzami, którzy pomogą w wypracowaniu satysfakcjonującego dla wszystkich rozwiązania.

14. Goście korzystający z usług Rancza Rykowisko zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb gospodarzy.

15. Za wypożyczony sprzęt turystyczny np. łódka, odpowiedzialność spoczywa na czasowym użytkowniku.

16. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez Gościa, gospodarze zastrzegają sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy wynajmu domku bez zwrotu opłaty za pobyt oraz ewentualne dochodzenie odszkodowania z tytułu wyrządzonych szkód.

17. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu lub późniejszego przyjazdu/wcześniejszego wyjazdu opłaty nie podlegają zwrotowi.

18. Wszystkie sprawy nie uregulowane w Regulaminie podlegają regulacją obowiązujących w Polsce przepisów prawnych.

19. Ranczo Rykowisko nie wynajmuje domków na organizację imprez okolicznościowych, takich jak wieczory kawalerskie, panieńskie czy inne tego typu wydarzenia. Nasz obiekt stawia na spokój, relaks i rodzinny wypoczynek. W przypadku zorganizowania takiej imprezy bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielami, gospodarze zastrzegają sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy wynajmu domku bez zwrotu opłaty za pobyt oraz ewentualne dochodzenie odszkodowania z tytułu wyrządzonych szkód.

20. W przypadku utraty prądu, awarii wodociągowej lub innych niezależnych od właścicieli sytuacji, gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niedogodności wynikające z tych zdarzeń.


REGULAMIN POŁOWU RYB

Wędkarze biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu, podczas pobytu na łowisku i używaniu przez nich środków pływających na terenie kompleksu Ranczo Rykowisko.

1. Wędkowanie na łowisku „Ranczo Rykowisko” dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

2. Do korzystania z łowiska karta PZW nie jest wymagana. Połów ryb według regulaminu PZW.

3. Gospodarz łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku, a także zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

4. Na łowisku zabrania się:

– kąpieli w stawie

– nadużywania alkoholu, głośnego zachowywania się

– zaśmiecania terenu łowiska, linii brzegowej i zbiornika

– wycinania, łamania drzew, roślin, krzewów, itp.

– przetrzymywania w worku (siatce) ryb

– parkowania samochodów poza miejscami wyznaczonymi (parkingami)

5. Złowione ryby należy po delikatnym wypięciu jak najszybciej z powrotem wypuścić do akwenu, ryb tych nie wolno przetrzymywać w workach karpiowych ani też różnego rodzaju siatkach. Czynność ta może nastąpić po uprzednim zważeniu i ewentualnej sesji fotograficznej (trwającej max. 5min).

6. Nie prowadzimy sprzedaży ryb.

7. Wędkujący winien zaprzestać połowu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych w szczególności podczas wyładowań atmosferycznych.

8. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich, którzy w pełni ponoszą za nich odpowiedzialność.

9. Osoby poruszające się po akwenie środkami pływającymi obligatoryjnie muszą używać kapoków lub kamizelek asekuracyjnych – kamizelki na wyposażeniu domku (4 szt.).

10. Każdy wędkarz zobowiązany jest do posiadania i stosowania preparatu dezynfekującego rany ryb po ukłuciach haczyka.


Copyright © 2020 Ranczo Rykowisko